topimg

Varför massage?

”Enligt en undersökning som åberopats av Evanston-baserade American Massage Therapy Association (AMTA), sa 98 % av de anställda, som regelbundet tar emot terapeutisk massage på job- bet, att det bidrog till att minska arbetsrelaterad stress. 66% sa att det gjorde det möjligt för dem att stanna kvar på jobbet när de annars skulle ha gått hem sjuka”

Svensk klassisk massage förebygger och lindrar stress, muskelspänningar, belastningsproblem, samt ökar koncentrationsförmågan.

Massage är en effektiv metod som Komplettera din friskvård till dina anställda med massage.
ger positiva resultat och förebygger en rad besvär.
”Massageterapi jämfördes med avslappning för kronisk ländryggssmärta. I slutet av studien, rapporterade massagegruppen, jämfört med avslappningsgruppen, mindre smärta, depression och ångest, och bättre sömn. De förbättrade rörligheten i bålen. Deras serotonin- och dopaminnivåer var högre.”

Vad gör massage för skillnad?

Massage kan användas som behandlingsform i flera sammanhang och har en lång rad positiva effekter, både som en reha- biliterande och förebyggande behandling. Den terapeutiska berör- ingen gör så att musklerna blir mer smidiga och elastiska och att nervsystemet lugnas. Skador förebyggs, immunförsvaret stärks och stress motverkas. Massage har också en direkt inverkan på blodtryck, andningsapparat och matsmältning. Massage kan både användas som en rehabiliterande och en förebyggande behandling. Vid behandlingen påverkas blodcirkulationen, spänningar löses upp och slaggprodukter avskiljs.
Alla våra anställda massörer, massageterapeuter och spa-terapeuter, är utbildade av godkända skolor. Vi använder endast godkända produkter.

Kontakta oss

Tel: 0709-82 94 12

E-mail: madeleine@vidahalso.se

 

Glöm inte att använda era Friskvårds pengar!

Vad säger Skatteverket?

Vad säger Skatteverket? Massage på jobbet gäller som friskvård och är avdragsgillt, om alla på företaget erbjuds denna möjlighet enligt skattemyndighetens regler. Läs mer på Skatteverkets hemsida om ”Motion och annan friskvård